Referans Hizmetleri

Kaynak Tarama

Referans kaynakları haritalar, sözlükler, el kitapları, almanaklar, bibliyografyalar, biyografiler, rehberler, üniversite katalogları ve antolojilerdir. Bu kaynaklar kütüphane dışına çıkarılamaz yani ödünç verilmez, yerinde veya fotokopisini çektirmek suretiyle kullanılabilir. Kullanıcılarımıza referans kaynaklarının kullanımı ve elektronik kaynak tarama konusunda yardımcı olunmakta ve telefon, e-posta yolu ile gelen bilgi talepleri karşılanmaktadır. Elektronik Kaynaklar Tarama Salonu'nda 32 adet bilgisayar bulunmakta ve kütüphanemizin abone olduğu veritabanlarından araştırma yapılabilmektedir. Ayrıca araştırma sonucunda çıktı alınabilmektedir. Referans kaynakları ve bütün elektronik kaynaklar için kütüphanemizde çeşitli eğitimler düzenlenmektedir. Elektronik kaynakları, uzaktan erişim (proxy) aracılığı ile de kullanmak mümkündür. Bunun için kullanıcılarımızın kütüphaneye üye olup, web sayfasında yer alan Uzaktan Erişim (Proxy) Talep Formu'nu doldurmaları ve kütüphaneye gelip imza atmaları yeterlidir.

İntihal Analiz

Turnitin ve iThenticate intihal analiz programları ile ilgili tüm sorularınız için Referans Hizmetleri Birimi'ndeki kütüphanecilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Referans Hizmetleri Birimi

Personel Adı ve Soyadı Görev Tanımı Telefon E-Posta
Çiğdem Köksal Referans Hizmetleri Sorumlusu | ŞEF 03122466666/3049 ckoksal@baskent.edu.tr
Aslı Godri Referans Hizmetleri Görevlisi 03122466666/3047 agodri@baskent.edu.tr
Gözde Yalçın Referans Hizmetleri Görevlisi 03122466666/3047 gyalcin@baskent.edu.tr