KÜTÜPHANE YARARLANMA KOŞULLARI

Amacımız

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri, öğretim üyeleri ve idari personele eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için gerekli kütüphane materyali ve hizmetlerini sağlamaktır. Başkent Üniversitesi Kütüphanesi, Bağlıca kampüsünde hizmet vermektedir. Tüm Kütüphane işlemleri ve hizmetleri bilgisayar yardımı ile yapılmaktadır. Ayrıca Internet aracılığıyla kütüphane WEB sayfasından katalog taraması yapılabilir.

Üyelik

Akademik, idari personel ve Başkent Üniversitesi öğrencileri, üye olmak koşuluyla kütüphaneden kitap alabilirler. Üye kaydı için üniversite kimliği ve e-mail adresi ile müracaat edilmelidir. Akademik Personel için Üniversite Kimliği’nin olmadığı hallerde bölüm başkanlığından yazılı bilgi getirilmesi gerekmektedir. Üniversiteden herhangi bir nedenle, sürekli veya kısa süreli ayrılan üyeler kütüphane personeline bilgi vermek zorundadırlar.

  NASIL ÖDÜNÇ ALABİLİRSİNİZ?
> Okuyucuların kitap ödünç alabilmeleri için üye olmaları zorunludur. Üyelerin, kütüphaneye kimlik kartı ile beraber gelmeleri gerekmektedir. Akademik personel 15 gün için 7 kitap, 1 easy kitap ve 2 adet cd-disket, dönemlik olarak 12 kitap, reserve kitaplardan 2 adet (1 ya da 2 günlük), DVD,video ve audio kasetlerden 7 gün 2 adet ve 2 adet ciltli süreli yayını, 3 adet notayı 15 gün için ödünç alabilirler.
> Öğrenciler 15 gün için 7 kitap, 1 easy kitap, 1 gün için 1 adet reserve kitap alabilirler. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri 30 gün için 10 kitap, 1 gün için 1 reserve kitap ve 15 gün için 1 adet ciltli süreli yayın ödünç alabilirler.
> İdari personel 15 gün süre ile 7 kitap, 1 reserve kitap (saatlik ya da 1 gün), 1 disket, 1 kompakt disk, 1 DVD alabilir.
> Üyeler, yalnız kendi üniversite kimlikleri ile kitap ödünç alabilirler. Başkasının kartı ile işlem yapılmaz.
  NELERİ ÖDÜNÇ ALABİLİRSİNİZ?
> Referans kaynakları, tezler, süreli yayınlar ve özel koleksiyonlar dışındaki tüm materyal belirlenen kurallar çerçevesinde ödünç alınabilir. Ödünç verilmeyen kitaplar için ücretli fotokopi hizmeti bulunmaktadır. Reserve kitaplar saatlik veya gecelik ödünç alınabilir. Easy Book’lar bir seferde bir adet alınabilir.
  KİTAPLARA NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?
> Kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde, okuma salonunda materyale doğrudan ulaşmanız mümkündür. Kütüphane içinde mevcut bilgisayar terminalleri ile koleksiyondaki tüm materyal taranabilir.Kullanıcı aradığı materyali önce bilgisayardan bulur, sonra materyalin yer numarasını tespit ederek okuyucu üzerinde olup olmadığını öğrenir. Daha sonra açık raflarda kendisi ulaşabilir veya kütüphaneciden yardım isteyebilir.
> Kütüphanemizde bulunan tıp dışı kitaplar, Library of Congress, tıp kitapları, National Library of Medicine tasnif sistemine göre kodlanarak raflarda yer almaktadır. Library of Congress ve National Library of Medicine tasnif sistemleri ile ilgili bilgiler salonda uygun yerlere asılmıştır. Ayrıca görevlilere başvurarak bu konuda bilgi alınabilir. Kütüphane kullanımını öğretmek için kısa süreli eğitim programları da düzenlenmektedir.
  KİTAP AYIRTMA
> Aranan kitap raftaki yerinde yoksa başka bir okuyucu tarafından alınmış olabilir. İstenilen kitap bir başka okuyucuda ise mutlaka bilgisayarda adınıza ayırtınız (reserve). Ayırtılan kitabın 3 gün içinde alınması gerekmektedir. Aksi halde bir başkasına ödünç verilebilir
  ÖDÜNÇ VERME SÜRESİNİ UZATMA
> Bir başka okuyucu tarafından istenmiyorsa kitap kütüphaneye getirilerek, ödünç verme süresi uzatılabilir.En fazla iki kez uzatma yapılabilir.
  SÜRELİ YAYINLAR
> Kütüphanemizin abone olduğu ve bağış yoluyla gelen, süreli yayınlar, Süreli Yayınlar Salonunda tıp ve diğer konular olmak üzere isimlerine göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Süreli yayınlar ve gazeteler ödünç verilmez. İstenilen dergi makaleleri fotokopi yolu ile sağlanabilir. Kütüphanede bulunan dergilerin listesi “Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu”nda ve internette görülebilir.
  DANIŞMA HİZMETLERİ
> Bu birimde çalışan görevliler; araştırmacılara kütüphanedeki kaynaklardan ve diğer bilgi merkezlerden yararlanarak doğru ve çabuk bilgi sağlar.
> Referans kaynaklarının kullanımına ilişkin eğitim verir.
> Online veritabanlarından yayın taraması yapar. Referans Hizmetleri biriminde tarama yapmak isteyen kullanıcılara yardımcı olur.
> Telefon ve e-mail yoluyla gelen her tür bilgi isteği karşılanır.
  KÜTÜPHANE KURALLARI VE YAPTIRIMLAR
> Kütüphaneye girerken kıymetli eşyalarınızı kilitli dolaba bırakınız.Kütüphaneden çıkarken eldeki çanta ve kitaplar istendiğinde kontrol masasındaki görevliye gösterilecektir.
> Kütüphaneden kitap alındığında ödünç verme işlemlerinin mutlaka yaptırılması gerekir. Aksi takdirde kütüphane güvenlik sisteminin uyarması durumunda, okuyucu üye kaydı silinir ve disiplin cezası uygulanır.
> Gününde iade edilmeyen kitaplardan, kütüphane tarafından belirlenen günlük gecikme cezası alınır.Bir dönem boyunca 20 kitap geciktiren kullanıcıya, o dönem içinde ödünç kitap verilmez.
> Kütüphane materyalini kaybeden veya zarar verenler yerine koymak veya temin edilememesi durumunda bedelini ödemek zorundadırlar.
> Reserve Birimi’nde (kısa süreli ödünç verme birimi) bulunan kitapların kaybı durumunda güncel fiyatına % 100 işlem parası eklenerek alınır.
> Kitap ve ödünç verilen materyalin( fiyatı belirli) temin edilememesi durumunda, okuyucu o günkü Merkez Bankası kuru üzerinden hesaplanan fiyata %50 ilave edilerek bulunan değeri ve kaybı bildirme tarihine kadar biriken gecikme ücretini öder.
> Fiyatı tespit edilemeyen yabancı dildeki kitapların kaybı durumunda$ 80.00 karşılığı, Türkçe kitapların kaybı durumunda $ 40.00 karşılığı Türk parasının o günkü Merkez Bankası kuru üzerinden bulunan değeri alınır.
> Kütüphanemiz dış kullanıcılara hizmet vermemektedir. Araştırma amacıyla kütüphaneden faydalanmak isteyen akademik nitelikteki kullanıcıların, rektörlükten resmi dilekçe ile kütüphaneden yararlanmak istedikleri günü ve saati belirterek izin almaları gerekmektedir. Talepleri onaylandığı takdirde kütüphane materyallerinden faydalanabilmektedirler. Fakat ödünç alma işlemi gerçekleştiremezler.
> Ankara, Bilkent ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri ile üniversitemiz arasındaki protokol gereği her iki üniversitenin akademik personeli, dönemlik olarak üye olabilir ve tüm kütüphane hizmetlerinden yararlanabilir.
 • Açık Erişim
 • Belge Sağlama
 • Elektronik Kaynaklar
 • Formlar
 • ILL Hizmetleri
 • Kütüphaneciye Sorun
 • Katalog Tarama
 • Kullanıcı Eğitim
 • Süreli Yayınlar
 •  

   

   

  ÖDÜNÇ VERME HİZMETLERİ


  Aylin ÖZKAN

  Ödünç Verme Birimi / Şef

  Tel: 0312 2466666 / 3051

  Canan ÇAĞAN

  Merve ULUSOY

  Zahide KEMALOĞLU

  Tel: 0312 2466666 / 3052

   

  Üye Organizasyonlar
  ANKOSUlusal Toplu KatalogEKUAL

  Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu 20. Km. Etimesgut/ANKARA
  Tel: (0312) 246 66 66 /3052-6749 Fax: (0312) 246 67 50