( TÜBESS )TÜRKİYE BELGE SAĞLAMA VE ÖDÜNÇ VERME SİSTEMİ

Başkent Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak çalışan akademik ve idari personel (uzman), Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti yoluyla, “Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi” hizmeti TÜBESS sistemi ile ödünç kitap alabilirler, makale sağlanabilmektedir.

Buna bağlı olarak;

* Öncelikle bu hizmetten yararlanmak isteyen okuyucularımız üniversite kütüphanemize üye olmaları gerekmektedir.

* Hizmetten Ankara'da bulunan Başkent Üniversitesi mensubu araştırmacılar yararlanabileceklerdir.

KİTAP İSTEĞİ TALEBİNDE BULUNURKEN;

* Diğer araştırma kurumlarından kitap ödünç almak isteyen BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ akademik personeli veya idari personel (uzman) istekte bulunacağı kütüphanenin kütüphane kataloğundan tarama yaparak kitabın durumu hakkında bilgi edinir.Ödünç alınmak istenildiğinde TÜBESS sorumlusu kütüphaneciye talep iletilir.

* Ödünç alınmak istenen kitap Kütüphane'ye ulaştığında, ne zaman ve nereden alınacağı bilgisi, telefon ya da e-posta ile, istekte bulunan okuyucuya sorumlu kütüphaneci tarafından iletilir. Ödünç alma süresi, ödünç alınabilecek en fazla kitap sayısı ve kaç kez uzatma yapılabileceği, kitap ödünç alınacak kütüphanenin politikasına bağlıdır.

* Süreli yayınlar,nadir eserler, kısa süreli ödünç verilen kitaplar ve başvuru kaynakları ile görsel-işitsel materyaller, ödünç verilmez. Kargo masrafları ve cezai sorumluluk okuyucuya aittir.

MAKALE İSTEĞİ TALEBİNDE BULUNURKEN;

* İstenilecek makaleler için; öncelikle Başkent Üniversitesi Kütüphanesi web sayfasından Süreli Yayınlar Kataloğu ve Elektronik veritabanları'nın taranması gerekir.Tarama sonucunda ilgili kaynak Başkent Üniversitesi Koleksiyonunda yoksa makalenin ULAKBİM’den temin edilebilmesi için TÜBESS İstek Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekir.

* Makale istekleri en geç 5 gün içerisinde araştırmacılara Başkent Üniversitesi Kütüphanesi aracılığıyla ulaştırılacaktır.Her makale için talep edinilen sayfa sayısı ücreti, kargo ücreti vb. talepler makale talebinde bulunulacak kütüphanenin politikasına bağlıdır.

* Bu ücret ilgili görevli tarafından araştırmacılardan TÜBESS hesabına aktarılmak üzere peşin olarak alınacaktır.

* Ödünç alınmak istenen kitap Kütüphane'ye ulaştığında, ne zaman ve nereden alınacağı bilgisi, telefon ya da e-posta ile, istekte bulunan okuyucuya sorumlu kütüphaneci tarafından iletilir.

TEZ İSTEĞİ TALEBİNDE BULUNURKEN;

Yükseköğretim Kurulu, Ulusal Tez Merkezi Arşivinde bulunan, dijital ortamda yayınlama izni olmayan eski tarihli (2006 yılı öncesi) yaklaşık 150 bin tezi, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından işletilmekte olan Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS)üzerinden araştırmaya açmıştır.

YÖK Tez Merkezi'nden tam metni indirilemeyen FARKLI üniversitelerde yapılmış tezler Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) aracılığı ile YÖK'ten sağlanır

İstekte bulunmadan önce, aradığınız tezin YÖK Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr) üzerinden indirilip indirilmediğini kontrol ediniz;yalnızca İNDİRİLEMEYEN ve ilgili tez numarasının hemen yanında "Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

TÜBESS sorumlusu tarafından TÜBESS sistemine girilecek olan tez isteğiniz YÖK'den karşılandıktan sonra, form üzerinden belirttiğiniz e-mail adresinize tarafımızdan bilgi verilecek ve istekte bulunduğunuz tezin çıktısını teslim almak için Başkent üniversitesi Kütüphanesi'ne gelmeniz istenecektir.

ÖNEMLİ NOT:

TÜBESS üzerinden istekte bulunulan tez ücretsiz olup, TÜBESS sorumlusuna elektronik olarak sağlanmaktadır; fakat TÜBESS Katılım Protokolü'nün 6.3.5. maddesi gereğince tezi istekte bulunan kişiye tezin sadece BASILI formatı teslim edileceğinden dolayı, çıktı sayfası 0,05 TL üzerinden hesaplanacak olan miktar kadar ücret tahsis edilecektir. Araştırmacımız bir seferde en fazla 5 tez talebinde bulunabilir.

 

TÜBESS İSTEK FORMU

 • Açık Erişim
 • Belge Sağlama
 • Elektronik Kaynaklar
 • Formlar
 • ILL Hizmetleri
 • Kütüphaneciye Sorun
 • Katalog Tarama
 • Kullanıcı Eğitim
 • Süreli Yayınlar
 •  

   

   

      TÜBESS SORUMLULARI


      Kitap ve Tezler için;

      Aylin ÖZKAN

      Okuyucu Hizmetleri Birimi / Şef

      Tel: 0312 2466666 / 3051

      Makaleler için,

      Alper ODABAŞOĞLU

      Süreli Yayınlar Birimi / Şef

      Tel: 0312 2466666 / 3061

   

   

   

  Üye Organizasyonlar
  ANKOSUlusal Toplu KatalogEKUAL

  Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu 20. Km. Etimesgut/ANKARA
  Tel: (0312) 246 66 66 /3052-6749 Fax: (0312) 246 67 50