GENEL BİLGİ

Üniversitemiz kütüphanesi; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde birinci derecede görev yapan ve bunun için gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmaya çalışan bir merkezdir. Kütüphanemiz 12.500 m2 alana ve 1627 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Okuyucuların katalog taraması ve araştırma yapabilecekleri 77 adet terminal bulunmaktadır. Kişisel çalışma karelleri, grup çalışma odaları yer almaktadır. Görme engelli kullanıcılarımız için Görme Engelliler Odası vardır. Burada bu kullanıcılarımıza yönelik özel donanım ve ekipmanlar yer almaktadır. Müzik ve sanat koleksiyonundan oluşan Müzik-Sanat odası , görsel-işitsel kaynakların yer aldığı Görsel-işitsel salonu bulunmakta ve burada 13 terminal yer almaktadır. Özel kişilerin ve yazarların özel koleksiyonları giriş katın altında ayrı olarak bulunmaktadır. Buradan da tüm kullanıcılarımız yararlanabilmektedir.

Giriş katında ödünç verme birimi, tarama bilgisayarları, referans koleksiyonu, reserve kaynaklar, elektronik kaynaklar tarama salonu bulunmakta, A-H koleksiyonu, 1. Katta J-Z koleksiyonu , tez odası, tarama terminalleri, 2. katta bilimsel, aktüel,magazin dergileri ve günlük gazetelerin yer aldığı süreli yayınlar birimi ile hizmet verilmektedir. Aynı katta kişisel çalışma karelleri de bulunmaktadır. Ayrıca bütün katlarda okuma ve çalışma salonları da yer almaktadır. Kütüphanemizin girişinde 24 saat açık çalışma salonumuz vardır. 24 saat kullanıcıların çalışma ihtiyacı karşılanmaktadır. Ayrıca fuaye alanı ve kafeterya da mevcuttur. Uluslararası standartlarda SirsiDynix Symphony entegre otomasyon programı kullanılmaktadır. Bütün katlarda Wireless mevcuttur. Her yerden internete erişim sağlanmaktadır. Kütüphane kataloguna iphone, android gibi cihazlardan ulaşmak mümkündür.

İnternet aracılığıyla kütüphane WEB sayfasından katalog taraması yapılabilir. Kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde ödünç kitap alma ve fotokopi hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Elektronik veri tabanlarına kütüphanemiz üzerinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bu hizmetlere kampüs dışından da ulaşmak mümkündür. Kütüphanelerin bilgiye ulaşmadaki öneminin farkında olan Başkent Üniversitesi kütüphanesine her yıl yeni materyaller kazandırılarak kapasitesi artırılmaktadır. Başkent Üniversitesi öğrencileri, üye olmak koşuluyla kütüphaneden kitap alabilirler. Üye kaydı için üniversite kimliği ve e-mail adresi ile müracaat edilmelidir.

Kütüphanemizdeki kitapların sınıflaması; tıp kitapları dışında, Library of Congress sınıflama sistemine, tıp kitapları ise National Library of Medicine sınıflama sistemine göre yapılmaktadır. Tüm kitapların kataloglanmasında Anglo American Cataloging Rules II uygulanmaktadır.

E-Dergi Sayısı: 54987

Veri Tabanı Sayısı: 38

   

Başkent Üniversitesi'nin Kalite Politikası;

Yüksek eğitim/öğretim, bilimsel araştırma/geliştirme faaliyetlerini nitelikli bir düzeyde yürütmek ve Türk vatandaşlarının sosyo-ekonomik düzeylerinin sürekli olarak yükseltilmesine katkıda bulunacak önder nesiller yetiştirmektir.

Prof. Dr. Mehmet HABERAL

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı

 

Misyonumuz; Üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma faaliyetlerini ve toplumsal etkinliklerini desteklemek için; öğrenci, akademik ve idari personel ile üniversitenin tüm paydaşlarına gerekli bilgi kaynaklarını ve hizmetlerini sağlamaktır.

Vizyonumuz; Mesleki ve teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmayan, evrensel düzeyde, örnek bir üniversite kütüphanesi olmaktır.

 

 

 

Üye Organizasyonlar
ANKOSUlusal Toplu KatalogEKUAL

Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu 20. Km. Etimesgut/ANKARA
Tel: (0312) 246 66 66 /3052-6749 Fax: (0312) 246 67 50